Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2020 roku

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2020 roku.

I kwartał

 

  • Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu: . „Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie – tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych”, na które składa się wykonanie nw. zadań:

Część I – Zadanie Nr 1 – Budowa placu zabaw  wraz z nawierzchnią bezpieczną oraz zagospodarowaniem na terenie  Żłobka Publicznego Nr 2 przy ul. Kostki Napierskiego 6c w Szczecinie,

Część II – Zadanie Nr 2 – Budowa placu zabaw  wraz z nawierzchnią bezpieczną oraz zagospodarowaniem na terenie  Żłobka Publicznego Nr 3 przy ul. Włościańskiej 3 w Szczecinie,

Część III – Zadanie Nr 3 – Budowa placu zabaw  wraz z nawierzchnią bezpieczną oraz zagospodarowaniem na terenie  Żłobka Publicznego Nr 6 przy ul. Mazowieckiej 11/12 w Szczecinie”

Wartość zadania 246 840 zł brutto

 

  • Usługi Specjalistów: psychologa, terapeuty zajęciowego, logopedy, dietetyka, do projektu „Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie” (usługa społeczna – art. 138o PZP)

Wartość zadania 360 000,00  zł brutto

 

IV kwartał

 

  • Dostawa żywności do Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie na 2020 rok

Wartość zadania  1 192 748 zł brutto