Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie

Projekt Żłobki nr 3, 5 i 7

Komunikat o rekrutacji 20.08.2018  (plik PDF)

GMINA MIASTO SZCZECIN/ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH w Szczecinie w ramach unijnego projektu RPO
pt. „Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina
uruchomi w 2018 roku 70 nowych miejsc dla dzieci w wieku do lat 3.

Cel projektu: Umożliwienie do 2020 r. roku powrotu na rynek pracy 140 osobom opiekującym się dziećmi do lat 3, w tym 14 osobom (rodzicom) dzieci z niepełnosprawnością, zamieszkujących Szczecin, poprzez stworzenie 70 nowych, stabilnych miejsc w 3 istniejących publicznych żłobkach na terenie Szczecina przy ulicach: Włościańskiej 3, Kazimierza Królewicza 61, i Podhalańskiej 1-3.

Wartość projektu: 4 351 360,80 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 3 698 656,68 zł.

Uwaga! Ważna informacja dotycząca rekrutacji!

Zespół Żłobków Miejskich (ZŻM) informuje, iż w związku z zakończeniem przyjmowania dokumentów do I rekrutacji do projektu w dniu 7.05.2018 r. – przewidywany termin ogłoszenia listy uczestników to 18.05.2018 roku do godz. 15:00. Po tym terminie ZŻM poinformuje zakwalifikowane osoby o pozytywnym wyniku rekrutacji (do dnia 21.05.2018). Pozostałe osoby zostaną umieszczone na liście rezerwowej, która będzie uruchamiana w zależności od zwolnienia miejsc przez zakwalifikowanych uczestników.
O terminie dalszej rekrutacji do projektu ZŻM poinformuje w oddzielnym komunikacie.

 

Nowe miejsca będą uruchomione w żłobkach:

  1. Żłobek nr 3 przy ul. Włościańskiej 3 – 15 miejsc
  2. Żłobek nr 5 przy ulicy Kazimierza Królewicza 61 – 23 miejsca
  3. Żłobek nr 7 przy ulicy Podhalańskiej 1-3 -32 miejsca

 

W Projekcie mogą wziąć udział również rodzice/prawni opiekunowie, którzy zadeklarowali inne żłobki miejskie w elektronicznym systemie naboru do żłobków Gminy Miasto Szczecin.

Zgodnie z projektem wsparcie uzyskać mogą rodzice/prawni opiekunowie dzieci do lat 3 zamieszkujący Miasto Szczecin, którzy należą do jednej z poniższych grup:

1) są osobami niepracującymi (bezrobotnymi lub biernymi zawodowo), w tym przebywającymi na urlopach wychowawczych

lub

2) są osobami pracującymi, którzy aktualnie przebywają na urlopach macierzyńskich lub rodzicielskich.

Podstawowym wymogiem związanym z udziałem w projekcie jest podjęcie zatrudnienia lub powrót do pracy rodzica/prawnego opiekuna dziecka.

Pierwszeństwo udziału w projekcie mają rodzice/prawni opiekunowie dzieci z niepełnosprawnością.

Rekrutacja (przyjmowanie dokumentów) rozpocznie się w kwietniu 2018 roku. Planowane uruchomienie nowych miejsc to czerwiec 2018 roku. Z uwagi na rotację dzieci, rekrutacja będzie miała charakter ciągły aż do roku 2020 lub do odwołania.

Udział w Projekcie jest bezpłatny. Rodzice/prawni opiekunowie wnoszą jedynie wkład własny na pokrycie kosztów wyżywienia i artykułów higienicznych (aktualnie do 142 zł za miesiąc). Opłata nie jest zwracana w przypadku nieobecności dziecka).

Zapraszamy rodziców/ prawnych opiekunów spełniających warunki udziału do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami, które są publikowane na stronie internetowej Zespołu Żłobków Miejskich http://zespolzlobkow.szczecin.pl/ . W szczególności prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i udziału w Projekcie.

Informacje udzielane są w ww. żłobkach oraz w siedzibie Zespołu Żłobków Miejskich ul. Śląska 54 w godzinach otwarcia placówek.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji i udziału w_ projekcie  (PDF)
FORMULARZ REKRUTACYJNY UCZESTNIKAPROJEKTU-17.08.2018  (DOC)
FORMULARZ REKRUTACYJNY UCZESTNIKAPROJEKTU-17.08.2018   (PDF)
Oświadczenie Kandydata o miejscu zamieszkania_17.08.2018  (PDF)
Oświadczenie Kandydata o samotnym wychowywaniu dziecka_17.08.2018  (PDF)
Oświadczenie Kandydata o statusie na rynku pracy (bezrobocie)_17.08.2018  (PDF)
Oświadczenie Kandydata o statusie na rynku pracy (bierność zawodowa)_17.08.2018   (PDF)
Oświadczenie o statusie drugiego_ rodzica_opiekuna  (PDF)
Oświadczenie o statusie drugiego_ rodzica_opiekuna  (DOCX)
Karta informacyjna o dziecku  (DOCX)
Umowa uczestnictwa w projekcie (PDF)
Wyjaśnienia do zasad rekrutacji _do projektu (DOCX)
Pytania i odpowiedzi dotyczące rekrutacji (DOCX)