Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie

Projekt Żłobki 3,5,7

Harmonogram wsparcia w projekcie „Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina”
Lp. Nazwa udzielonego wsparcia Miejsce (dokładny adres ze wskazaniem nr Sali) Data odbywania danego wsparcia Godziny, w których przeprowadzane jest dane wsparcie liczba uczestników Uwagi
1. opieka nad dziećmi do lat 3 1)  Żłobek nr 3 przy ul. Włościańskiej 3
2)  Żłobek nr 5 przy ulicy Kazimierza Królewicza 61
3) Żłobek nr 7 przy ulicy Podhalańskiej 1-3
01.07.2018 – 30.06.2020 Żłobek nr 3 – 6:00 -20:00
żłobek nr 5 – 06:00 – 17:00
żłobek nr 7 – 06:00-17:00
140 nabór ciągły na wolne miejsca

Komunikat o rekrutacji z dnia 17.06.2019r.pdf

________________________________________________________________________________________________________

Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie realizuje unijny projekt RPO:

Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina”

Cel projektu: Umożliwienie powrotu na rynek pracy 70 osobom (mieszkańcy Szczecina) opiekującym się dziećmi do lat 3, w tym 8 osobom z niepełnosprawnością.

Planowane efekty: Stworzenie 70 nowych miejsc w 3 istniejących publicznych żłobkach na terenie Szczecina przy ulicach: Włościańskiej 3, Kazimierza Królewicza 61, i Podhalańska 1-3.

Wartość projektu: 4 351 360,80 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 3 698 656,68 zł.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie.pdf

Formularz rekrutacyjny uczestnika projektu.pdf

Oświadczenie Kandydata o miejscu zamieszkania.pdf

Oświadczenie Kandydata o statusie na rynku pracy (bierność zawodowa).pdf

Oświadczenie Kandydata o statusie na rynku pracy (bezrobocie).pdf

Oświadczenie Kandydata o samotnym wychowywaniu dziecka.pdf

Oświadczenie o statusie drugiego rodzica.pdf

Umowa uczestnictwa w projekcie.pdf

Zaświadczenie o zatrudnieniu.pdf

Pytania i odpowiedzi dotyczące rekrutacji.pdf

Karta-informacyjna-o-dziecku.docx

Karta-informacyjna-o-dziecku.pdf

Oświadczenie o szczepieniach ochronnych