KOMUNIKAT z dnia 07.05.2021r. dotyczący PROJEKTÓW RPO WZ 2014-2020

Sobota, 08 Maj 2021
KOMUNIKAT z dnia 07.05.2021r. dotyczący PROJEKTÓW RPO WZ 2014-2020:
Gmina Miasto Szczecin/Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie informuje, iż od połowy czerwca 2021 roku planowane jest uruchomienie naboru do kolejnego projektu pn.:
4 publiczne kluby dziecięce w Szczecinie.
W ramach projektu planowane jest uruchomienie 100 nowych miejsc.
Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne od 15.06.2021r. na stronie https://zespolzlobkow.szczecin.pl/ w zakładce „Projekty UE”/Projekt kluby dziecięce.
Rekrutacja trwać będzie do 31.07.2021r.
Rozpoczęcie opieki nad dziećmi jest planowane od 1.09.2021r.
Lokalizacja klubów dziecięcych: ul. Piłsudskiego 14, ul. Łokietka 33, ul. Mazurska 31, al. Wojska Polskiego 46.
Jednocześnie informujemy, iż w roku 2021 prowadzona jest rekrutacja ciągła (w miarę wolnych miejsc) w ramach projektów:
1/ Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych (żłobki nr 2, 3 i 6)
2/ Publiczny Żłobek „Zając Borówka” w Szczecinie (żłobek nr 4)
Wsparcie mogą uzyskać rodzice/prawni opiekunowie dzieci do lat 3 zamieszkujący Miasto Szczecin, którzy należą do jednej z poniższych grup:
1/ są osobami niepracującymi (bezrobotnymi lub biernymi zawodowo), w tym przebywającymi na urlopach wychowawczych,
lub
2/ są osobami pracującymi, którzy aktualnie (w czasie rekrutacji oraz do dnia podpisania umowy o opiekę nad dzieckiem) przebywają na urlopach macierzyńskich lub rodzicielskich.
Podstawowym wymogiem związanym z udziałem w projekcie jest podjęcie zatrudnienia lub powrót do pracy rodzica/prawnego opiekuna dziecka. W przypadku pierwszej grupy osób (osoby niepracujące, w tym przebywające na urlopach wychowawczych) uczestnik ma 3 miesiące na podjęcie zatrudnienia. W przypadku drugiej grupy osób (osoby przebywające na urlopach macierzyńskich i rodzicielskich) uczestnik musi wrócić do pracy w dniu rozpoczęcia opieki nad dzieckiem w żłobku. 

We wszystkich projektach RPO obowiązuje pierwszeństwo przyjęcia do projektu dla osób (rodziców/opiekunów) z niepełnosprawnościami.
Zasady rekrutacji, formularze itp. dostępne są na stronie internetowej ZŻM w Szczecinie w zakładce dotyczącej danego projektu.