4 publiczne kluby dziecięce w Szczecinie

Poniedziałek, 02 Sierpień 2021
KOMUNIKAT z dnia 02.08.2021r. dotyczący rekrutacji do PROJEKTU RPO WZ 2014-2020
”4 publiczne kluby dziecięce w Szczecinie”.
Gmina Miasto Szczecin/Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie informuje o rekrutacji ciągłej do projektu
”4 publiczne kluby dziecięce w Szczecinie”.
1. Informujemy o zakończeniu w dniu 31.07.2021r. I etapu rekrutacji do projektu. Osoby wstępnie zakwalifikowane otrzymają informację drogą telefoniczną do dnia 09.08.2021r. W razie braku kontaktu telefonicznego,  w celu ustalenia czy dana osoba się zakwalifikowała prosimy o osobisty kontakt z Zespołem Żłobków Miejskich od dnia 10.08.2021 lub o kontakt telefoniczny nr: 781 477 886.
2. W związku z COVID 19 nie są planowane grupowe spotkania organizacyjne. Osoby wstępnie zakwalifikowane otrzymają do dnia 13.08.2021r. PAKIET INFORMACYJNY DOTYCZĄCY UDZIAŁU W PROJEKCIE. PAKIET zostanie przesłany drogą mailową na adres wskazany w formularzu rekrutacyjnym. Osoby, które nie podały adresu mailowego w formularzu rekrutacyjnym prosimy o odbiór PAKIETU INFORMACYJNEGO w Zespole Żłobków Miejskich od dnia 13.08.2021r.
3. Osoby, których dzieci nie mają ukończonego 1-ego roku życia na dzień 01.09.2021 roku zostały wpisane na listę rezerwową.
4. REKRUTACJA CIĄGŁA.
Informujemy, iż z dniem 02.08.2021 roku rozpoczyna się rekrutacja ciągła uzupełniająca na wolne miejsca w ramach projektu. Rekrutacja dotyczy osób zainteresowanych opieką nad dzieckiem od 01.09.2021 roku i spełniających warunki udziału w projekcie na dzień rekrutacji i dzień 01.09.2021 roku. Osoby, których dzieci nie mają ukończonego 1-ego roku życia na dzień 01.09.2021 roku zostaną wpisane na listę rezerwową.
5. Informacje o projekcie.
W ramach projektu planowane jest uruchomienie od 01.09.2021r. 100 nowych miejsc.
Dokumenty rekrutacyjne są dostępne na stronie https://zespolzlobkow.szczecin.pl/ w zakładce „Projekty UE”/Projekt kluby dziecięce.
Dokumenty rekrutacyjne należy składać w Zespole Żłobków Miejskich w Szczecinie ul. Śląska 54 LU1-LU2 w godzinach 8:00-14:30.
Lokalizacja klubów dziecięcych: ul. Piłsudskiego 14, ul. Łokietka 33, ul. Mazurska 31, al. Wojska Polskiego 46
Wsparcie w projekcie mogą uzyskać rodzice/prawni opiekunowie dzieci w wieku od 1. roku życia do lat 3 zamieszkujący Miasto Szczecin, którzy są osobami niepracującymi (bezrobotnymi lub biernymi zawodowo), w tym przebywającymi na urlopach wychowawczych. Dopuszczamy udział w rekrutacji rodziców przebywających na urlopach rodzicielskich/macierzyńskich pod warunkiem, iż w dniu rozpoczęcia opieki nad dzieckiem rodzic będzie spełniał ww. warunek.
Podstawowym wymogiem związanym z udziałem w projekcie jest podjęcie zatrudnienia lub powrót do pracy rodzica/prawnego opiekuna dziecka. Uczestnik ma 3 miesiące na podjęcie zatrudnienia.
We wszystkich projektach RPO obowiązuje pierwszeństwo przyjęcia do projektu dla osób (rodziców/opiekunów) z niepełnosprawnościami.