KOMUNIKAT

Wtorek, 11 Styczeń 2022
KOMUNIKAT z dnia 11.01.2022r. dotyczący PROJEKTÓW RPO WZ 2014-2020:
Gmina Miasto Szczecin/Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie informuje, iż w roku 2022 prowadzona jest rekrutacja ciągła (w miarę wolnych miejsc) w ramach projektów:
1/4 publiczne kluby dziecięce w Szczecinie” – projekt trwa do 31.12.2022 roku;
2/Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych” (żłobki nr 2, 3 i 6) – projekt trwa do 31.03.2022 roku.
We wszystkich projektach RPO obowiązuje pierwszeństwo przyjęcia do projektu dla osób (rodziców/opiekunów) z niepełnosprawnościami. Pierwszeństwo uzyskują też dzieci z niepełnosprawnością.
Zasady rekrutacji, formularze itp. dostępne są na stronie internetowej ZŻM w Szczecinie w zakładce dotyczącej danego projektu.
Gmina Miasto Szczecin/Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie informuje o zakończeniu rekrutacji i realizacji projektu RPO WZ 2014-2020 „Publiczny Żłobek „Zając Borówka” w Szczecinie (żłobek nr 4)” z dniem 31.12.2021 roku. Nowo utworzone miejsca są obecnie włączone do systemu miejsc żłobkowych prowadzonych w ramach Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie.