Przejęcia dzieci do żłobków w roku szkolnym 2022/2023

Piątek, 22 Kwiecień 2022
Drodzy Rodzice i Opiekunowie,
ogłoszenie listy dzieci wstępnie przyjętych do żłobka od 1 września 2022 roku nastąpi w dniu 9 maja 2022 roku o godzinie 9. Informację o wstępnym przyjęciu/ nie przyjęciu można uzyskać u dyrektora żłobka lub logując się do systemu elektronicznego naboru.
Potwierdzanie przez rodziców/opiekunów oraz kompletowanie dokumentów dzieci wstępnie przyjętych będzie codziennie w godzinach 9:00-14:00 w wybranym żłobku do dnia 23 maja 2022 roku.
Niedopełnienie formalności skutkować będzie skreśleniem dziecka z listy przyjętych na rok 2022/2023.