Przyjęcia dzieci do żłobków w roku szkolnym 2023/2024

Wtorek, 16 Maj 2023

Drodzy Rodzice i Opiekunowie,
ogłosiliśmy listy dzieci wstępnie przyjętych do żłobka od 1 września 2023 roku.  Informację o wstępnym przyjęciu/ nie przyjęciu można uzyskać u dyrektora danego żłobka lub logując się do systemu elektronicznego naboru.
Potwierdzanie przez rodziców/opiekunów oraz kompletowanie dokumentów dzieci wstępnie przyjętych będzie codziennie w godzinach 9:00-14:00 w wybranym żłobku do dnia 29 maja 2023 roku.
Niedopełnienie formalności skutkować będzie skreśleniem dziecka z listy przyjętych na rok 2023/2024.