KOMUNIKAT z dnia 15.06.2021r. dotyczący rekrutacji do PROJEKTÓW RPO

Wtorek, 15 Czerwiec 2021
KOMUNIKAT z dnia 15.06.2021r. dotyczący rekrutacji do PROJEKTÓW RPO WZ 2014-2020:
Gmina Miasto Szczecin/Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie informuje o rekrutacji do projektów:
1/ ”4 publiczne kluby dziecięce w Szczecinie”.
2/ „Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych” (żłobki nr 2, 3 i 6)
3/ „Publiczny Żłobek „Zając Borówka” w Szczecinie” (żłobek nr 4)
W ramach ww. projektów planowana jest dostępność miejsc od 01.09.2021.
Bieżące informacje znajdują się w zakładce „Projekty UE”
We wszystkich projektach RPO obowiązuje pierwszeństwo przyjęcia do projektu dla osób (rodziców/opiekunów) z niepełnosprawnościami.