Zakup i dostawa artykułów higienicznych i środków czystości do 4 Publicznych klubów dziecięcych w Szczecinie w ramach projektu „4 Publiczne kluby dziecięce w Szczecinie"

Nr referencyjny: ZŻM/10/2021
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: „Zakup i dostawę artykułów higienicznych i środków czystości do 4 Publicznych klubów dziecięcych w Szczecinie w ramach projektu „4 Publiczne kluby dziecięce w Szczecinie".

Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 131.076 zł brutto.