Świadczenie usług cateringowych w 2021-2022 roku dla dzieci w wieku od 1 do 3 roku życia w 4 Publicznych Klubach dziecięcych w Szczecinie w ramach projektu "4 Publiczne kluby dziecięce w Szczecinie”

Nr referencyjny: ZŻM/13/2021
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: „Świadczenie usług cateringowych w 2021-2022 roku dla dzieci w wieku od 1 do 3 roku życia w 4 Publicznych Klubach dziecięcych w Szczecinie w ramach projektu „4 Publiczne kluby dziecięce w Szczecinie”.

Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 11 zł brutto za jeden zestaw wyżywienia dla jednego dziecka oraz 372.900,00 zł brutto za 33.900 jednodniowych zestawów wyżywienia.