Świadczenie usług cateringowych w 2022 roku dla dzieci w wieku od 1 do 3 roku życia w trzech Żłobkach Miejskich w Szczecinie

Nr referencyjny: ZŻM/28/2021
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: „Świadczenie usług cateringowych w 2022 roku dla dzieci w wieku od 1 do 3 roku życia w trzech Żłobkach Miejskich w Szczecinie”.

Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę:

W CZĘŚCI I ZAMÓWIENIA:
11 zł brutto za jeden jednodniowy zestaw wyżywienia oraz 221.672 zł brutto za 20.152 jednodniowych zestawów wyżywienia;


W CZĘŚCI II ZAMÓWIENIA:
11 zł brutto za jeden jednodniowy zestaw wyżywienia oraz 90.684 zł brutto za 8.244 jednodniowych zestawów wyżywienia;


W CZĘŚCI III ZAMÓWIENIA:
11 zł brutto za jeden jednodniowy zestaw wyżywienia oraz 151.140 zł brutto za 13.740 jednodniowych zestawów wyżywienia.