MALUCH+

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2021


Gmina Miasto Szczecin otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu Państwa w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” realizowanym w 2021 z przeznaczeniem na zapewnienie przez okres 4-miesięcy funkcjonowania miejsc utworzonych w ramach realizacji zadania.

Umowa o udzielenie wsparcia została zawarta w dniu 23 czerwca 2021 r.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 190.400,00 zł

DOFINANSOWANIE: 28.160,00 zł


Gmina Miasto Szczecin otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu Państwa w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” realizowanym w 2021 z przeznaczeniem na utworzenie w 2021 roku nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Umowa o udzielenie wsparcia została zawarta w dniu 23 czerwca 2021 r.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 3.300.000,00 zł

DOFINANSOWANIE: 2.640.000,00 zł


Gmina Miasto Szczecin otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu Państwa w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” realizowanym w 2021 z przeznaczeniem na zapewnienie funkcjonowania miejsc utworzonych przez gminę z udziałem środków z Maluch edycja 2020 lub wcześniejszych.

Umowa o udzielenie wsparcia została zawarta w dniu 23 czerwca 2021 r.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 3.132.480,00 zł

DOFINANSOWANIE: 481.920,00 zł