NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ds. techniczno-eksploatacyjnych- WYNIKINFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

ds. techniczno-eksploatacyjnych

W ZESPOLE ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W SZCZECINIE, UL. ŚLĄSKA 54, 70-430 SZCZECIN


W wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko urzędnicze, nie wybrano żadnego kandydata.


Uzasadnienie:

Żadna oferta nie wpłynęła na ww. stanowisko do Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie.


                                                                                                                            Zatwierdził:
                                                                       Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie
                                                                                                                 Agnieszka Rojek

                                                                                                                      ....................................
                                                          


 

DYREKTOR ZESPOŁU ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W SZCZECINIE

UL. ŚLĄSKĄ 54 LU1-LU2, 70-430 SZCZECIN
W DNIU 6 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
ds. techniczno-eksploatacyjnych