Sukcesywne dostawy mrożonek i ryb do Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie w 2022 roku - UNIEWAŻNIONE

Nr referencyjny: ZŻM/23/2021
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: „Sukcesywne dostawy mrożonek i ryb do Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie w 2022 roku”.

Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 208 393,26 zł brutto.