Sukcesywne dostawy warzyw i owoców do Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie w 2022 roku.

Nr referencyjny: ZŻM/21/2021
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: „Sukcesywne dostawy warzyw i owoców do Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie w 2022 roku”.

Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 444 320,00 zł brutto.